Саятан хөрш

Саятан хөрш

24,900

Хувь хүний санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлж, хариуцлагыг сайжруулахад 'Саятан хөрш' ном үндсэндээ чиглэжээ. Маш олон гэр бүл хамрагдсан судалгааны үр дүнд түшиглэн бичсэн энэ бүтээлийн зарчим энгийн, маш тодорхой санагдлаа. Олж байгаагаасаа бага зардал гаргаж, зөрүүгээр нь хөрөнгө оруулалт хийж, цаг хугацаа өнгөрөх хэрээр хуримтлалаа нэмэгдүүл. Та бид үнэхээр тууштай, нямбай, хичээнгүй, арвич хямгач, өөрөө өөртөө зарчимч байж чадвал хөрөнгөө өсгөх боломж байна.

Зохиолч:

Доктор, профессор Томас Ж.Стэнли Доктор, профессор Уильям Д.Данко

Хуудасны тоо:

282

Хавтас:

Хатуу

Сэтгэгдэл

Gganb

2023-09-02

Гүн үйл гэдэг нь аливаа ажил мэргэжлийг ямар нэгэн өөр зүйлд сатааралгүйгээр, гүн төвлөрч, оюун ухаан, танин мэдэхүйн

Gganb

2023-09-02

Гүн үйл гэдэг нь аливаа ажил мэргэжлийг ямар нэгэн өөр зүйлд сатааралгүйгээр, гүн төвлөрч, оюун ухаан, танин мэдэхүйн

Gganb

2023-09-02

Гүн үйл гэдэг нь аливаа ажил мэргэжлийг ямар нэгэн өөр зүйлд сатааралгүйгээр, гүн төвлөрч, оюун ухаан, танин мэдэхүйн