Гүн үйл

Гүн үйл

29,900

Гүн үйл гэдэг нь аливаа ажил мэргэжлийг ямар нэгэн өөр зүйлд сатааралгүйгээр, гүн төвлөрч, оюун ухаан, танин мэдэхүйн чадвраа шавхан хийх үйл явц юм. Хэдий уг үйл явцыг хэрэгжүүлэх нь хэцүү авч шинэ үнэ цэнийг бий болгож, ур чадвараа нэмэгдүүлэхэд үлэмж нөлөөтэй талаар судалгаа шинжилгээний үндсэн дээр өгүүлэх болно.

Зохиолч:

Кэл Ньюпорт

Хуудасны тоо:

274

Хавтас:

Хатуу

Сонсох хувилбар
Сэтгэгдэл

Gganb

2023-09-02

Гүн үйл гэдэг нь аливаа ажил мэргэжлийг ямар нэгэн өөр зүйлд сатааралгүйгээр, гүн төвлөрч, оюун ухаан, танин мэдэхүйн

Gganb

2023-09-02

Гүн үйл гэдэг нь аливаа ажил мэргэжлийг ямар нэгэн өөр зүйлд сатааралгүйгээр, гүн төвлөрч, оюун ухаан, танин мэдэхүйн

Gganb

2023-09-02

Гүн үйл гэдэг нь аливаа ажил мэргэжлийг ямар нэгэн өөр зүйлд сатааралгүйгээр, гүн төвлөрч, оюун ухаан, танин мэдэхүйн