Гүн үйл багц

59,800

Гүн үйл нь танин мэдэхүйн өндөр хүчин чармайлт шаардсан ажилд анхаарал сарниулахгүйгээр анхаарлаа төвлөрүүлэх чадвар юм. Энэ нь нарийн төвөгтэй мэдээллийг хурдан эзэмшиж, богино хугацаанд илүү сайн үр дүнд хүрэх боломжийг олгодог ур чадвар юм. Гүн үйл бол анхаарал сарнисан ертөнцөд анхаарлаа төвлөрүүлж амжилтад хүрэхийг эрэлхийлж буй хэн бүхэнд зайлшгүй шаардлагатай гарын авлага юм.

Зохиолч:

Зохиолч, профессор Кал Ньюпорт "Deep Work" номдоо орчин үеийн нөлөөллийн тухай болон анхаарал сарниулах нь муу гэж маргахын оронд түүний эсрэг талын хүчийг тэмдэглэдэг. Тэрээр энэ номыг хоёр хэсэгт хувааж, бараг ямар ч мэргэжлээр гүн төвлөрч ажиллах ёс суртахууныг төлөвшүүлэх нь асар их үр өгөөжийг авчирна гэж тэр эхлээд нотолсон.

Хавтас:

Хатуу

Сэтгэгдэл

Gganb

2023-09-02

Гүн үйл гэдэг нь аливаа ажил мэргэжлийг ямар нэгэн өөр зүйлд сатааралгүйгээр, гүн төвлөрч, оюун ухаан, танин мэдэхүйн

Gganb

2023-09-02

Гүн үйл гэдэг нь аливаа ажил мэргэжлийг ямар нэгэн өөр зүйлд сатааралгүйгээр, гүн төвлөрч, оюун ухаан, танин мэдэхүйн

Gganb

2023-09-02

Гүн үйл гэдэг нь аливаа ажил мэргэжлийг ямар нэгэн өөр зүйлд сатааралгүйгээр, гүн төвлөрч, оюун ухаан, танин мэдэхүйн